Artykuły

VII Ogólnopolskie Prezentacje Teatrów Poszukujących o nagrodę im. Tadeusza Kantora

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej im. Tadeusza M. Kantora oraz Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim informują, że w dniach 25-27 maja 2012 roku odbędą się VII Ogólnopolskie Prezentacje Teatrów Poszukujących o nagrodę im. Tadeusza Kantora.

Prezentacje adresowane są do amatorskich teatrów poszukujących, alternatywnych, realizujących spektakle autorskie, poszukujących własnej ekspresji scenicznej.

VII Ogólnopolskim Prezentacjom Teatrów Poszukujących towarzyszyć będą; wystawa związana z biografią i twórczością Tadeusza Kantora, bezpłatne spektakle pozakonkursowe oraz panele dyskusyjne.

Kartę zgłoszenia można pobrać pod adresem www.gokiw.wielopole-skrz.pl

***

REGULAMIN

VII OGÓLNOPOLSKICH PREZENTACJI TEATRÓW POSZUKUJĄCYCH

O NAGRODĘ IM. TADEUSZA KANTORA

1. Miejsce i termin realizacji:

Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim, 25-27 maja 2012 r.

1. II. Cel:

1. Prezentacja, promocja dorobku artystycznego oraz wymiana doświadczeń amatorskich teatrów poszukujących, których twórczość nawiązuje do idei artystycznych kantorowskiego teatru.

2. Przybliżenie uczestnikom Prezentacji aspektów teatralnych i plastycznych sztuki Tadeusza Kantora

1. III. Zasady uczestnictwa:

1. W Prezentacjach mogą wziąć udział amatorskie grupy teatralne, realizujące spektakle autorskie, poszukujące własnej ekspresji scenicznej, odnoszące się w swojej pracy do poetyki metafory i symbolu, operujące szeroką gamą środków artystycznych.

2. Czas trwania spektaklu do 60 minut. Czas montażu do 30 minut a demontażu do 10 minut. Prezentacje mogą mieć formę sceniczną lub plenerową. Łączna liczba osób (aktorzy, obsługa techniczna)

w zgłoszonym zespole do 10 osób.

3. Do udziału w Prezentacjach zespoły są kwalifikowane przez radę artystyczną po nadesłaniu: wypełnionej karty zgłoszenia, scenariusza oraz płyty z zarejestrowanym spektaklem (CD, DVD). Zgłoszenia należy przesłać na podany niżej adres, w terminie do 13.04.2012 r.( decyduje data stempla pocztowego):

Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim

39-110 Wielopole Skrzyńskie 202

Organizatorzy nie odsyłają scenariuszy ani płyt CD/DVD z nagranym spektaklem.

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do kwalifikacji zespołów bez oglądania zapisu CD/DVD spektaklu.

5. Zespoły zakwalifikowane do udziału w Prezentacjach zastaną poinformowane do dnia 30.04.2012

6. Warunkiem uczestnictwa w Prezentacjach zakwalifikowanej grupy teatralnej jest uiszczenie opłaty akredytacyjnej w wysokości 50 zł od osoby w dniu rozpoczęcia Prezentacji lub na konto bankowe

BS 36 9173 0002 0000 0808 2000 0010 ( w tym przypadku należy mieć ze sobą dowód wpłaty).

7. Prezentacje mają charakter konkursowy. Spektakle oceniać będzie trzyosobowe jury powołane przez organizatorów.

Jury po obejrzeniu wszystkich spektakli wyłoni laureata lub laureatów konkursu i przyzna nagrody finansowe i rzeczowe. Przewidywana wysokość puli nagród to: 5000 zł. Nagrody rzeczowe to statuetki krzesła kantorowskiego.

Fundatorami nagród finansowych i rzeczowych będą: Marszałek Województwa Podkarpackiego, Dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, Starostwa Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego oraz Samorząd Gminy Wielopole Skrzyńskie.

Posiedzenie jury będzie zamknięte dla publiczności i teatrów biorących udział w konkursie.

8. Po spektaklach prowadzone będą panele dyskusyjne o charakterze otwartym. W panelu mogą uczestniczyć wszystkie grupy teatralne jak również widzowie.

1. IV. Informacje dodatkowe:

1. Organizatorzy dysponują sceną o wymiarach 7mx 5m, nagłośnieniem i oświetleniem ( szczegółowy schemat sceny i oświetlenia do pobrania ze strony Internetowej WWW.gokiw.wielopole-skrz.pl

2. Organizatorzy nie zapewniają elementów scenograficznych do spektakli.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystaniach w mediach materiałów filmowych, fotograficznych powstałych w czasie trwania Prezentacji

4. Grupy teatralne przyjeżdżają na własny koszt.

5. Na czas trwania Prezentacji organizatorzy zapewniają zakwalifikowanym grupom teatralnym noclegi

( piątek/sobota, sobota/niedziela) i wyżywienie (piątek: kolacja, sobota: śniadanie, obiad, kolacja, niedziela: śniadanie, obiad)

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu Prezentacji po uprzednim powiadomieniu zainteresowanych.

7. Regulamin i kartę zgaszenia można pobrać ze strony Internetowej www.gokiw.wielopole-skrz.pl

8. Szczegółowych informacji o Prezentacjach udziela Katarzyna Sikora (tel. 17 77 88 450).

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji