Artykuły

Uważajcie panowie

Media uświadamiają nas ostatnio, czym jest przemoc w rodzinie. Reży­ser teatralny, Krzysztof Warlikow­ski, też chciał zabrać głos w tej sprawie, ale czy musiał posługiwać się komedią Szekspira "Poskromie­nie złośnicy"?

W inscenizacji Warlikowskiego owo tytułowe poskramianie silnego temperamentu Kasi (Da­nuta Stenka) przez jej męża Pe­truchia (Adam Ferency) przera­dza się w akt gwałtu psychiczne­go, jaki mężczyzna zadaje kobie­cie. Systematycznie i z premedy­tacją Petruchio zdobywa uległość Kasi, ale pozbawia ją jednocze­śnie własnej osobowości. W fina­łowym monologu, w którym Ka­sia - jako wierna żona - deklaruje posłuszeństwo mężowi, Danuta Stenka śmieje się i płacze, bo wie, że została ostatecznie złamana.

Wymowa przedstawienia Warlikowskiego z pewnością tra­fi do serc i umysłów kobiet, które wciąż walczą o wyzwolenie spod tyranii społecznych konwenan­sów.

Panowie uważajcie! Jeśli ten spektakl obejrzycie razem z wa­szymi połowicami, po powrocie z teatru możecie nie dostać kola­cji.

Bez wątpienia przedstawie­nie spodoba się tym, którzy lubią, by tak rzec, teatr akcji. To, co dzieje się na scenie może być dziwaczne, niezrozumiałe, ale grunt, by syciło zmysły. Warli­kowski kipi od pomysłów. Nie­które sceny są zabawne. Należy do nich np. scena ślubu, na któ­ry Petruchio przyjeżdża na mo­tocyklu, w stroju panny młodej. Są też w spektaklu momenty efektowne, jak taniec Andrzeja Szeremety, Marcina Dorociń­skiego i Sławomira Grzymkow­skiego do granej na żywo, przez troje akordeonistów i saksofonistów, muzyki Pawła Mykietyna.

Estetykę całości widowiska łatwo określić modnym termi­nem - postmodernizm. Wszyst­ko poddane jest swobodnej grze wyobraźni. Warlikowski ma czasem wyszukane skoja­rzenia, a czasem są one dość trywialne (stróż porządku poja­wiający się w swojskim mundu­rze milicjanta). Teatr Warli­kowskiego nie wydaje się jed­nak zupełnie nowy i oryginalny. Adam Hanuszkiewicz - ma wreszcie spadkobiercę.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji