Artykuły

Akcja V w Teatrze Sensacji

TELEWIZYJNY Teatr Sensacji przy­gotowuje dla nas nie lada sen­sację. W sześciu godzinnych od­cinkach zobaczymy na własne oczy, jak naprawdę wyglądała słynna akcja polskiego podziemia uwieńczona wykryciem tajemnicy broni V1 i V2 oraz przesłaniem do Londynu zdobytych części rakiety.

To jedyne w swoim rodzaju i nie­zwykłe przedsięwzięcie polskiego ruchu oporu nie ma sobie równego w całej historii ostatniej wojny. Niestety, te sukcesy Polaków są cynicznie przemil­czane na Zachodzie. Sprawa jest zna­na w naszym kraju, zwłaszcza dzię­ki cennej publikacji Michała Woje­wódzkiego pt. "Akcja V1, V2". Ta książka właśnie stała się tworzywem dla scenarzysty serialu telewizyjnego Jerzego Janickiego, który zaczerpnął stąd całą faktografię, dokumentację i dane historyczne.

Widowisko nosi tytuł "Akcja V", a poszczególne odcinki zostały nazwane: "W połowie drogi", "U progu tajemni­cy", "800 wron nad Peenemunde", "Specjalne wigilijne danie", "Pilna przesyłka do Londynu" i "Trzeci most".

Pierwszy odcinek "Akcji V" zoba­czymy na małym ekranie w dniu 3 ma­ja, a następne - w kolejne czwartki. Reżyseruje Andrzej Zakrzewski i z nim dziś rozmawiamy.

- Nasza "Akcja V" to wielkie przed­sięwzięcie telewizyjne. Pracę rozpoczę­liśmy w listopadzie ub. r., w styczniu były pierwsze próby, a w studiu sie­dzimy po 2 tygodnie bez przerwy, re­jestrując równocześnie po kilka odcin­ków. To w dzień. A nocami nakręcamy zdjęcia filmowe. Dzięki pomocy Do­wództwa Wojsk Lotniczych uda nam się chyba uzyskać efekt pełnego auten­tyzmu w scenach przedstawiających lą­dowanie i start samolotu RAF na zaim­prowizowanym lotnisku, dramatyczne momenty towarzyszące tej akcji, sceny rozgrywające się w samolocie itd.

Dodajmy także, że cały nasz serial znajduje się pod troskliwą opieką Głów­nego Zarządu Politycznego WP oraz MON, który zapewnił nam fachowych konsultantów, historycznego - ppłk. Michała Wiśniewskiego i technicznego płk. Romualda Paprockiego.

Choć sporo scen dzieje się w plene­rach, znaczna większość rozgrywa się w warunkach kameralnych, jak przy­stało na telewizyjny spektakl. Chodzi nam także o wyeksponowanie dia­logu, słowa, ponieważ odgrywają one tu znaczną rolę.

Akcja widowiska jest wielopłaszczyz­nowa. Walka wywiadów toczy sie w Warszawie, w Krakowskiem, w Lu­belskiem, we Francji, w Anglii a także w Berlinie, w całych Niemczech i na terenach tzw. Generalnej Guberni. Nie chcę zdradzać szczegółów, ale jak mi się wydaje, serial będzie naprawdę sensacyjny, pełen drama­tycznych, zaskakujących momentów, a ponadto, co wydaje się bardzo ważne ze względu na ewentualność sprzedaży za granicę - ukaże we właściwych i prawdziwych proporcjach role Polaków w wykryciu talemnicy broni V i ich bezprzykładną odwagę i męstwo.

Kolejne odcinki serialu poprzedzać będą streszczenia ilustrowane fotosami. To dosyć istotne, ponieważ w wido­wiskach wiele się dzieje, a występuje ogółem 100 aktorów.

Główną rolę, porucznika Stanisława Jończyka gra Jan Englert. Inne posta­cie odtwarzają m. in.: Igor Śmiałowski, Ignacy Machowski, Krzysztof Cha­miec, Leszek Herdegen, Ryszard Barycz, Maciej Maciejewski, Zygmunt Kęstowicz, Wiktor Grotowicz, Janusz Zakrzeński, Józef Nowak, Jan Machul­ski, Aleksander Dzwonkowski, Mie­czysław Milecki, Henryk Borowski, a z kobiet Barbara Wrzesińska, Ryszarda Hanin, Teofila Koronkiewicz, Aleksan­dra Zawieruszanka, Wanda Łuczycka.

Reżyseria telewizyjna Anny Minkie­wicz, scenografia Marka Lewandow­skiego, a premiera, jak już powiedzie­liśmy, 3 maja.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji