Artykuły

Eryk XIV

Najwybitniejszy dramaturg szwedzki wszystkich czasów - August Strindberg (1849-1912) - który osiągnął wielką, mię­dzynarodową sławę, dobrze zna­ny jest także w Polsce. Jego sztuki, takie jak: "Ojciec" "Panna Julia", "Taniec śmier­ci", "Sonata widm", czy "Kole­dzy", ciągle obecne są na na­szych scenach.

Dzieła Strindberga, o bardzo różnej tematyce i zasięgu in­telektualnym, skandalizowały swego czasu opinię publiczną. Pisarz poruszał sprawy politycz­ne i społeczne, historyczne i fi­lozoficzne. Najszersze zaintere­sowanie przyniosły mu psycho­logiczne dramaty, obsesjonalnie zajmujące się problemem walki płci, przyrodzonej nienawiści mężczyzny i kobiety, którą podnosił do wyżyn demonizmu.

Ale uznanie zdobyły także dramaty historyczne Strindber­ga. Najgłośniejszy z nich to "Eryk XIV", sztuka, którą dziś właśnie zobaczymy na małych ekranach.

Bohaterem tej sztuki jest władca z dynastii Wazów, za­siadający na tronie od 1560 do 1569 roku. Eryk XIV był czło­wiekiem chwiejnym, o usposo­bieniu gwałtownym i zmiennym i ogromnie przeczulonych ner­wach. Pełen nieufności do oto­czenia, narażony na intrygi dworskie i knowania przeciw­ników politycznych, niedługo królował. Do ustąpienia zmusił go brat, książę Jan, obejmując po nim tron.

Strindberg, pozostając zapew­ne pod wpływem samego Szek­spira, pokazał Eryka jako księ­cia hamletyzującego, nieszczęś­liwego i tragicznego. W dramacie Eryka, uwikłanego w wielką grę polityczną mającą na celu umocnienie władzy królewskiej i pokonanie przyrodniego brata, jest także coś z tragedii szek­spirowskiego Ryszarda III. Jak tamten jest on coraz głębiej samotny, gnębi go nieprzerwany konflikt moralny wynikający z konieczności wyboru racji poli­tycznej nad racją jednostki.

"Eryka XIV" oglądaliśmy już kiedyś na ekranach TV w re­żyserii Macieja Prusa. Było to przedstawienie pełne dramatyz­mu i świetnie zagrane.

Wszystko wskazuje na to, że i dzisiejszy spektakl nie poską­pi nam wielu mocnych wrażeń.

Reżyseruje go bowiem wytraw­ny znawca telewizyjnego war­sztatu, Jerzy Gruza, a grają takie tuzy naszych seen, jak.: Marek Walczewski, Jan Nowic­ki, Zofia Rysiówna, Bolesław Smela, Tadeusz Białoszczyński, czy Andrzej Szalawski.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji