Artykuły

Baśń o Marcinie Kabacie, co czarta się nie uląkł

Najbliższą premierą Państwowego Teatru Ziemi Opolskiej będzie sztu­ka pisarza czeskiego Jana Drdy "Igraszki z diabłem".

Pisarz bratniego narodu czechosło­wackiego jest rzadkim gościem na scenie opolskiej. Dotychczas bodaj tylko Stefan Kralik, dramaturg sło­wacki, dał się poznać opolskiej pu­bliczności swoją komedią współcze­sną "Buki podpolańskie", wystawioną w r. 1949. Tym razem teatr opolski pokaże nam dzieło jednego z najwy­bitniejszych pisarzy czeskich młod­szego pokolenia, laureata nagrody państwowej, autora dobrze znanego polskim czytelnikom z przekładów jego świetnych książek, jak powieść "Miasteczko na dłoni" czy zbiór no­wel "Milcząca barykada", który po­służył także za temat do jednego z najlepszych czechosłowackich filmów powojennych.

"Igraszki z diabłem" może nawet zaskoczą polskiego widza swoją ory­ginalną i dość - jak na sztukę współczesną - niezwykłą formą. Jest to po prostu komediowo potrak­towana baśń sceniczna, oparta na lu­dowych wątkach podaniowych. Bo­haterem jej jest wysłużony wojak Marcin Kabat, który zwolniony

z wojska po wieloletniej służbie, wędruje "borem, lasem, przymierając z głodu czasem" w swoje rodzinne strony. W wędrówce tej spotykają go przedziwne przygody, w których obok zadzierżystej Kasi i naiwnej kró­lewny Disperandy, rozbójnika i hipo­kryty - pustelnika niepoślednią rolę grają z niezrównanym humorem przez autora potraktowane czarty i anioły.

Marcin Kabat, to prawdziwy bo­hater ludowy, taki, jakiego stworzy­ły legendy i baśnie: uczciwy i dziel­ny, nieustraszony i mądry, sprawie­dliwy i stający w obronie każdego, kogo spotkała krzywda. Jest przy tym dowcipny i obrotny w języku. Dla ratowania oszukanych przez edu­kowanego diabła Kasi i Disperandy wyrusza do piekieł, gdzie nie ulęknie się nawet tortur na Madejowym ło­żu. Wyszedłszy cało z tej opresji - urządza swój mały światek po swo­jemu, sprawiedliwie, tak, żeby służył ludziom, ale sam pada przy tym ofiarą zaborczych planów kochliwej Kasi.

Anioły i czarty, piekło i niebo ani na chwilę nie odrywają nas tu od zie­mi, od realnych ludzkich spraw. Mo­tywy te wyzyskał Drda z dużym hu­morem, potraktował je ironicznie, dając w sumie utwór sceniczny w stylu starych komedii czeskich z pierwszej połowy XIX wieku, gdy Józef Kajetan Tyl tworzył czeski teatr narodowy. Każda z postaci tej komedii jest pełna plastyki i życia. Dziesięć obrazów tej komedii obfi­tuje w sceny pomysłowe i prawdzi­wie zabawne.

"Igraszki z diabłem" wprowadził w r. 1948 na sceny polskie znako­mity inscenizator i reżyser Leon Schiller, wystawiając je w Łodzi i Warszawie na scenie Teatru Wojska Polskiego. Twórcza inwencja Leona Schillera, jego pomysłowość dodały tej komedii wiele uroku i podkreśliły mocno jej istotny sens - głębokie umiłowanie człowieka, dążenie do wyzwolenia go od tyranii i krzyw­dy, wiarę w to, że najpiękniejszym obowiązkiem człowieka jest służyć innym, nieść im pomoc i pożytek, toteż słusznie postąpił teatr opolski sięgając po schillerowską inscenizację i według niej wystawiając "Igraszki" na swojej scenie.

Pamiętam, że Czesi, którzy oglądali schillerowskie przedstawienie w Łodzi lub Warszawie, byli przed kilku laty zaskoczeni interpretacją, jaką "Igraszki z diabłem" w polskim wykonaniu otrzymały. Mieli ochotę do polemiki z Schillerem. Ale gdy w pewien czas później oglądałem jedno z czeskich przedstawień tej komedii, nie schodzącej niemal z repertuaru czechosłowackich teatrów, spo­strzegłem, że "Igraszki" grane były, że tak powiem, "po schillerowsku". Ostatnim zagranicznym sukcesem komedii Drdy było jej wystawienie w Moskwie, gdzie sztukę tę wziął na warsztat Sergiusz Obrazcow. Przy­stosował ją dla sceny lalkowej i stworzył znakomite przedstawienie, które zyskało sobie wielkie uznanie krytyki i publiczności. Warto wspomnieć, że wyprzedził go w tym krakowski teatr lalki i aktora "Gro­teska", który stworzył z "Igraszek" przedstawienie lalkowe dla doro­słych, które wystawiono ponad dwie­ście razy.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji