Artykuły

"Pan Tadeusz" na scenie

W ramach obchodu roku mic­kiewiczowskiego Związek Artys­tów Scen Polskich wystawi w londyńskim teatrze Scala udramatyzowaną wersję "Pana Tade­usza". Przygotowania do tej im­prezy są już daleko posunięte, a ostatnio odbyła się konferencja prasowa, podczas której podano do wiadomości dużą garść infor­macji dotyczących organizacji przedstawienia.

W konferencji wzięli udział prezes ZASPu Rewkowski, wice­prezes Opieński, sekretarz Sikor­ski, dr. Leopold Kielanowski, p. Regina Kowalewska, p. St. Bel­ski i p. Maria Arczyńska. Szcze­gółowych wyjaśnień udzielali re­żyser widowiska dr. Kielanowski i autorka przeróbki scenicznej p. Kowalewska.

BOGACTWO ELEMENTÓW

Adaptacji teatralnej "Pana Tadeusza" p. Regina Kowalewska dokonała w częściowym oparciu o uprzednie próby udramatyzowania niektórych fragmentów poematu, dokonane przez p. Bar­barę Reńską.

Dr. Leopold Kielanowski, inscenizator widowiska, zmodyfi­kował i uzupełnił wersję p. Ko­walewskiej w dość znacznym sto­pniu. Stał się więc jej współau­torem. Inscenizacja uwypukli momenty polityczne i patriotycz­ne, aktualne obecnie.

GOŚCIE ZZA MORZA

Zespół, poza orkiestrą i tance­rzami, obejmuje 30 osób spośród artystów ZASPu z Rewkowskim w roli Gerwazego. Wystąpi wielu aktorów, rzadko widywanych w Londynie. Senior uchodźczego aktorstwa polskiego, p. Józef Bzow­ski, będzie seniorem Zaścianka - Maćkiem nad Maćkami. Stanisław Szpiganowicz uosabia poetę. P. Janina Katelbachówna przyby­wa z Monachium, by pokazać Zo­się. Największą sensacją widowi­ska jest udział p. Marii Modze­lewskiej, która po 15 latach nieobecności w Europie przybyła specjalnie na przedstawienie w początku grudnia. Zagra rolę Telimeny.

ILUSTRACJE DO TEKSTU

Widowisko w trzech aktach (pięciu odsłonach), w oprawie scenieznej p. Haliny Żeleńskiej, otrzyma orkiestrową ilustracje muzyczną układu Jerzego Kropiwnickiego. Zespół taneczny Polskiej Y.M.C.A. wykona polo­neza i taniec grzybobrania choreo­grafii Jana Cieplińskiego.

Wersja sceniczna zawiera tekst wyłącznie Mickiewicza, w zakre­sie około jednej trzeciej poematu. Przedstawienie potrwa blisko dwie i pół godziny i będzie po­przedzone przemówieniem dr. Zygmunta Nowakowskiego.

Teatr Scala ma tylko 900 miejsc, co przy dwóch przedsta­wieniach umożliwi zobaczenie "Pana Tadeusza" zaledwie 1.800 osobom.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji