Arcydzieła europejskiej poezyi dramatycznej. T. 2 / w przekł. Jana Kasprowicza

Miejsce publikacji
Lwów, Warszawa
Rok publikacji
1912
Wydawca
Lwów : Tow. Wydawnicze ; Warszawa : E. Wende i Spółka