Alternatywny słownik terminów treningu aktorskiego

Grenda, Magdalena

Miejsce publikacji
Poznań
Rok publikacji
2017
Wydawca
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza