Czy tylko Reduta? Wspólnota – zespół – spółdzielnia twórcza – kolektyw w teatrze

Miejsce publikacji
Warszawa
Rok publikacji
2020
Wydawca
Encyklopedia Teatru Polskiego
Publiczna notka
publikacja elektroniczna