Artykuły

Opowieść o losach kłamstwa

Po warszawskim spektaklu z 1996 roku będzie to kolej­na wersja przedstawienia tego reżysera. Reżyser po raz drugi zmierzył się z tek­stem i z dramatu Wyspiań­skiego zostawił jedynie wą­tek biblijnej opowieści o ży­ciu Jakuba. Tekst dramatu wzbogacił o fragmenty księ­gi Eklezjasta. Zobaczymy więc pełną historię życia sy­na Izaaka, który podstępem pozbawia swego brata dzie­dzictwa i wbrew prawu, z rąk ojca otrzymuje upra­gnione błogosławieństwo. Na kanwie tej starożytnej opowieści reżyser zamierza pokazać pewne uniwersal­ne wartości jakie ona ze so­bą niesie. A jest to opowieść o człowieku, który zmierzyć się musi nie tylko z przeciw­nościami prawa, ale przede wszystkim ze sobą. Jest to zatem historia nie tylko konsekwencji kłamstwa, ale także historia miłości i trudu życia. - Wartości uni­wersalne zapisane w "Hi­storii Jakuba" znajdzie każ­dy człowiek. Takie proble­my się nie starzeją. A współczesność polega jedy­nie na poszukiwaniu odpowiedniego języka i formy - mówi reżyser o sztuce.

Dokonując tej insceniza­cji Cieplak musiał zmierzyć się z trudnym tekstem i do­konać jego przekładu do wymogów współczesnego widza. - Nadzieja jest w tym, że choć może język nie sprzyja znalezieniu kontak­tu z widzem, ale jej temat tak! - wyjaśnia reżyser.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji