Artykuły

Warszawa. List otwarty zespołu aktorskiego Teatru Dramatycznego

Jako cały zespół Teatru Dramatycznego im. Gustawa Holoubka, pragniemy wyrazić nasz sprzeciw wobec prób zdeprecjonowania wydarzeń wokół naszej sceny do rangi pretensji grupy zwalnianych pracowników. Pismo Komisji Zakładowej, skierowane do dyrektora Biura Kultury Pana Marka Kraszewskiego, obejmuje 4 strony i wskazuje na szeroki kontekst sprawy Teatru Dramatycznego - piszą w liście aktorzy.

Dyrektor Biura Kultury, w swojej odpowiedzi na list Komisji Zakładowej ZZAP odnosi się wyłącznie do aspektów prawnych sytuacji oraz nazywa go "emocjonalnym upustem". Odbieramy to jako próbę obniżania debaty nad przyszłością Teatru Dramatycznego. To Gustaw Holoubek stworzył z Teatru Dramatycznego jedną z najważniejszych scen w kraju. Dziś, to my - cały zespół teatru - czujemy się w obowiązku formułować pytania na temat dalszych jego losów. Wartość i siłę naszej sceny miał wedle Gustawa Holoubka reprezentować zespół kształtowany poprzez współpracę z wybitnymi reżyserami. Z Teatrem Dramatycznym w ostatnich latach współpracowali wybitni reżyserzy teatralni z Polski i świata (m.in. Krystian Lupa, Robert Wilson, Andriej Moguczij). W ostatnim sezonie nie współpracowali twórcy o porównywalnej randze i nic nie wskazuje na to, aby zamierzali w przyszłości.

Uchwałą Rady Miasta powstał bezprecedensowy twór - Teatr Dramatyczny/Wola/Przodownik - hybryda, która nie zafunkcjonowała jako Teatr Dramatycznym poszerzony o nowe sceny, jak obiecywało Biuro Kultury. Stało się odwrotnie. To Teatr na Woli wchłonął Dramatyczny, zacierając w konsekwencji jego osobny charakter i poziom artystyczny.

Od początku pomysł oddania Panu Tadeuszowi Słobodziankowi trzech stołecznych teatrów i sposób powołania go na funkcję dyrektora budził kontrowersje i sprzeciw środowiska teatralnego. Przypomnijmy choćby stanowisko ZASP, który nie udzielił swojego poparcia i sformułował negatywną opinię w sprawie wyłonienia dyrektora "w drodze wewnętrznej procedury organizatora". Dziś wydaje się, że utrzymywanie aktualnego stanu rzeczy prowadzi do stopniowej degradacji jednej z najważniejszych scen teatralnych w Polsce .

Pięć lat temu, Pani Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz nadawała Teatrowi Dramatycznemu imię Gustawa Holoubka, a dziś, na skutek transformacji, została tylko scena jego imienia. Apelujemy o przywrócenie miastu stołecznemu Warszawa Teatru Dramatycznego im. Gustawa Holoubka w jego pierwotnej formie. Apelujemy też o godne, pełne wzajemnego poszanowania i otwarte kontynuowanie tradycji tego miejsca w oparciu o autentyczny dialog największych twórców polskiego teatru. Zgodnie z zapowiedzią zawartą w liście Komisji Zakładowej do Biura Kultury oraz wiceprezydenta Pana Włodzimierza Paszyńskiego, jak również w myśl wartości dialogu społecznego, chcemy podjęcia otwartej debaty na ten temat.

Apelujemy niniejszym do Pani Prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz, Pana Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego, całego naszego środowiska oraz do mediów o dyskusję na ten temat i pomoc w ratowaniu ważnego ośrodka kulturalnego, jakim był i mamy nadzieję, że będzie nadal Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy im. GUSTAWA HOLOUBKA.

Udało się ocalić Kulturalną, ocalmy Dramatyczny!

Zespół aktorski Teatru Dramatycznego m. st. Warszawy im. G. Holoubka

Warszawa, 26 czerwca

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji