Autorzy

Trwa wczytywanie

Tadeusz Kończyc

KOŃCZYC Tadeusz, właśc. Alfred Anastazy Tadeusz Grot-Bęczkowski (1880 Brześć Litewski - 18 VI 1943 Wycinki Chlewińskie k. Grodziska), kierownik arty­styczny i literacki teatrów. Był synem ziemianina Tade­usza Grot-Bęczkowskiego i pisarki Wandy z domu Uberschaer-Ubersavy 2 ° v. Korotyńskiej, mężem -> Aldony Jasińskiej. Znany był przede wszystkim jako długoletni recenzent teatr. "Kuriera Warszawskiego" i in. pism, a także redaktor pism teatr., m.in. "Ilustro­wanego Przeglądu Teatralnego". W lecie 1904 był kiero­wnikiem artyst. zespołu dającego pod nazwą Warsz. Spółka Literacko-Artystyczna przedstawienia, m.in. w Żyrardowie i Falenicy. W lutym 1916 wszedł w skład komitetu lit.-artyst. przy T. Praskim i brał udział w kie­rowaniu tym t. do 1919, a od stycznia 1919 pełnił w nim funkcję wicedyrektora. W maju i czerwcu tego roku był jednocześnie kierownikiem artyst. t. Argus. Od paź­dziernika 1919 był kierownikiem lit.-artyst. T. Stołecz­nego, a od stycznia 1921 kierownikiem artyst. T. Dra­matycznego. W 1922-24 był kierownikiem lit. t. Stań­czyk, a w sez. 1922/23 także doradcą lit. T. Polskiego w Katowicach. Współpracował też jako kierownik lit. z wytwórniami film., jak np. Leo-Film.
Bibl.: Łoza: Czy wiesz I; PSB XIII (S. Sierotwiński); Tyg. ilustr. 1918 nr 27/28 (il.); Afisze i programy, IS PAN.
Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji