Hasła

Trwa wczytywanie

Autor: Dariusz Leśnikowski

happening

(ang. – dzianie się, zdarzenie)

Jedna z form sztuki współczesnej z pogranicza plastyki i sztuk widowiskowych, polegająca na prowokowaniu spontanicznych działań i sytuacji wywołanych lub w zarysach zaprojektowanych przez twórcę-reżysera zdarzenia. Nieuporządkowane logicznie elementy oraz niezaplanowany sposób gry są zorganizowane w pewną wydzieloną strukturę. Happening dopuszcza w szerokim zakresie ingerencję przypadku i spontaniczne zachowania zarówno wykonawców (organizatorów), jak i odbiorców, a także wywołanie szoku lub skandalu.

Powstaje jako wynik wspólnej pracy artystów różnych dziedzin, wykorzystuje elementy wszystkich sztuk, rozmaitych technik oraz realne otoczenie, w którym się odbywa. Cechuje go otwartość formalna. Happening służy zamazywaniu granic pomiędzy życiem a sztuką, przekraczaniu reguł zwykłego codziennego funkcjonowania ludzi i obiektów, aktywizowaniu widza. Publiczność ma wejść w sytuację, doświadczyć jej i stać się częścią akcji. Początkowo funkcjonujący jako niezależna forma sztuki, z czasem happening stał się narzędziem komunikacji społecznej lub wyrazem postawy politycznej.

Cechy happeningu nosiły wcześniej wystąpienia dadaistów i futurystów (zob. futuryzm), jednak dopiero neoawangarda usankcjonowała je w sztuce. Happening pojawia się jako ostatnie ogniwo ewolucji wiodącej od work in progress (działania ekspresjonistów abstrakcyjnych, action painting Jacksona Pollocka) przez assemblageenvironment. Nazwa tej formy artystycznej pochodzi od akcji pt. 18 Happenings in 6 Parts (1959) zorganizowanej przez Allana Kaprowa w nowojorskiej Reuben Gallery. Na jej strukturę składały się niepowiązane ze sobą logicznie części zwane przedziałami lub zdarzeniami (events). Istotny wpływ na kształtowanie się amerykańskiego happeningu miał John Cage (4'33"); jego akcje łączyły w sobie elementy malarstwa, prezentacji filmów, muzyki, czytania tekstów itp. W ciągu następnych kilku lat podobne działania podejmowało wielu artystów amerykańskich i europejskich (Robert Rauschenberg, Georges Mathieu, Yves Klein, Niki de Saint Phalle, Wolf Vostell). Happening był jedną z podstawowych form działania międzynarodowego ruchu artystycznego Fluxus. Istotny wkład w rozwój tej formy wniosło ugrupowanie akcjonistów wiedeńskich. Jako narzędziem manifestowania haseł o charakterze społeczno-politycznym posługiwali się happeningiem amerykańscy Yippiesi (członkowie Youth International Party) oraz holenderscy Provos.

Początki happeningu w Polsce to działania „Teatru sensybilistów” (spektakl-akcja Sensybilism, czyli nie wolno robić z publiczności balona, Teatr Kameralny we Wrocławiu, 1957) i „Teatr katastrofistów” (1958) Kazimierza Głaza i Michała Jędrzejewskiego. Grany w wersji od 6 minut do 8 godzin utwór Bogusława Schaeffera na fortepian pt. Non-stop uważa się za najwcześniejszy polski happening muzyczny (1960). We Wrocławiu w latach 60. XX w. happeningi muzyczne realizowali: Andrzej Bień, Leszek Mickoś, Ryszard Waldemar Zamorski i in.

Happening został spopularyzowany w Polsce przez Tadeusza Kantora. Realizacje – 1965: Cricotage (Kraków, Galeria Foksal), Proszę się podpisać (Kraków, Krzysztofory), Linia podziału (Krakowskie Stowarzyszenie Historyków Sztuki); 1967: List (Kraków, Galeria Foksal), Panoramiczny happening morski (Łazy k. Osiek) składający się z czterech części: Koncert morski, Tratwa meduzy, Barbujaż erotyczny oraz Kultura agrarna na piasku (równolegle realizowana była akcja artystów i krytyków związanych z Galerią Foksal pt. Zatopienie); 1968: Lekcja anatomii wedle Rembrandta (Norymberga; później Kraków, Galeria Foksal, 1969; Paryż, Oslo, oba 1971). Ostatnim tego typu projektem Kantora był Hommage à Maria Jarema (1968).

W happeningach Kantora brał udział także Jerzy Bereś, autor akcji Przepowiednia I w Galerii Foksal w Warszawie (1968) i wielu innych działań o charakterze h. W Krakowie działali Jacek Stokłosa, Lesław i Wacław Janiccy jako „Druga Grupa” (m.in. Jod, Kwarc, Ixi). Podczas Sympozjum Złotego Grona w Zielonej Górze (1969) odbyła się akcja My nie śpimy (m.in. Mieczysław Dymny, Stanisław Szczepański, Tomasz Wawak oraz Anka Ptaszkowska, Zbigniew Gostomski, Wiesław Borowski i Krzysztof Niemczyk). Niemczyk zrealizował także happening: Hołd Wandzie, która nie chciała Niemca, Grupa Laookona, Żywy obraz oraz akcję Żywa rzeźba pod BWA na Plantach w Krakowie. Charakter happeningu miały także „pokazy synkretyczne” Borowskiego m.in. Ofiarowanie pieca (Puławy, 1966); jego VII Pokaz Synkretyczny – Zdjęcie kapelusza (Osieki, 1967) zwany był pierwszym polskim antyhappeningiem.

W latach 80. XX w. happeningi organizowała Pomarańczowa Alternatywa (lider ruchu Waldemar Maria Fydrych). Aktywiści PA działali przede wszystkim we Wrocławiu, a także w Warszawie, Lublinie, Łodzi (akcje: Zadymianie rynku, Precz z U-pałami, Dzień Milicjanta, Rewolucja krasnoludków). Happeningiem w akcjach o charakterze politycznym posługuje się Akcja Alternatywna „Naszość” z Poznania, kierowana przez Piotra „Lenina” Lisiewicza. Formę happeningu przybierają także manifestacje ekologiczne, feministyczne i in. Rodzajem współczesnego happeningu są akcje typu flash mob uprawiane w Polsce przez Warszawski Front Abstrakcyjny.

Bibliografia

  • Fydrych, Waldemar Maria: Żywoty mężów pomarańczowych, Warszawa – Wrocław 2002;
  • Henri, Adrian: Environments and Happenings, Londyn, 1974;
  • Kantor, Tadeusz: Metamorfozy. Teksty o latach 1938-1974, wybór i oprac. Krzysztof Pleśniarowicz, Kraków 2000;
  • Kirby, Michael: Happenings: An Illustrated Anthology, New York 1965;
  • Ludwiński, Jerzy: Epoka błękitu, Kraków 2003;
  • Pawłowski, Tadeusz: Happening, Warszawa 1988.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji