Flirt z Melpomeną. (Wieczór ósmy)

Żeleński, Tadeusz (Boy) (1874-1941)

Miejsce publikacji
Warszawa
Rok publikacji
1929
Wydawca
Księgarnia F. Hoesick
Publiczna notka
Ze zbiorów BN.