Osoby

Trwa wczytywanie

Adela Wilgocka (Comte)

WILGOCKA Adela, zamężna Comte (18 XI 1875 War­szawa - 5 IV 1960 Warszawa), śpiewaczka. Była cór­ką Gustawa W. i Adeli z Majewskich, nauczycielki śpiewu. Kształciła się w Instytucie Muzycznym w War­szawie, a następnie kontynuowała studia w Paryżu, gdzie była uczennicą J. Sbriglii i J. Reszkego. 17 XII 1897 debiutowała w WTR w partii Zuzi ("Verbum nobile"), którą śpiewała też 24 V 1898. We wrześniu 1898 została zaangażowana do zespołu opery WTR. Wystą­piła wtedy prawdopodobnie w partii Zofii ("Halka"), ale wkrótce zrezygnowała z kariery operowej. Przez wiele lat występowała na estradzie śpiewając arie z oper i pieśni, a także biorąc udział w wykonaniu kantat i ora­toriów. Śpiewała partie sopranowe, m.in. w "IX Symfonii" L. Beethovena, w "Stabat mater" G. Rossiniego. Ok. 1933 zaprzestała występów i poświęciła się całko­wicie pracy pedag., którą rozpoczęła już wcześniej i kontynuowała do końca życia. Jako nauczycielka śpiewu była bardzo ceniona. 27 X 1957 obchodziła ju­bileusz pięćdziesięciolecia pracy.
Bibl.: Łoza: Czy wiesz II; SMP; EMTA 1898 nr 22, 1899 nr 14; Ruch muz. 1960 nr 7; Stolica 1971 nr 42 (H. Comte; tu il.); Świat 1908 nr 4 (il.), 1921 nr 24 (il.).
Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji