Książki

Trwa wczytywanie

Teatr polski od 1863 roku do schyłku XIX wieku

Miejsce publikacji
Warszawa
Rok publikacji
1982
Wydawca
Państ. Wydaw. Naukowe
Kategorie

Treść

Od Redakcji ►[ 5 ]

Wstęp (Jacek Lipiński) ►[ 7 ]

Część pierwsza. W Królestwie Polskim

Teatry warszawskie w latach 1865–1890 (Tadeusz Sivert) ►[ 21 ]

Życie kulturalne w Warszawie ►[ 21 ]

Polska twórczość dramatyczna w okresie pozytywizmu ►[ 26 ]

Warszawskie Teatry Rządowe ►[ 39 ]

 1. Sytuacja teatru po powstaniu styczniowym. Ustrój teatrów.
  Prezesi, dyrektorzy ►[ 39 ]

 2. Budynki teatralne. Oświetlenie. Organizacja i sprawy administracyjne. Propozycje reform. Szkolnictwo teatralne ►[ 50 ]

 3. Repertuar i obsada ►[ 68 ]

 4. Aktorzy i reżyserzy ►[ 120 ]

 5. Wizyty obcych zespołów i aktorów. Teatr z Meiningen ►[ 166 ]

 6. Opera polska. Występy gościnne zespołów obcych ►[ 174 ]

 7. Balet ►[ 203 ]

 8. Operetka ►[ 215 ]

 9. Scenografia. Kostiumy ►[ 221 ]

 10. Publiczność. Zadania krytyki teatralnej. Rola społeczna i narodowa teatru ►[ 226 ]
   

Sceny ogródkowe. Zespoły amatorskie. Wędrowne teatry prowincjonalne w świetle prasy warszawskiej ►[ 245 ]

Warszawska cenzura teatralna 1863–1890 (Henryka Secomska) ►[ 281 ]

Teatr łódzki w latach 1863–1888 (Anna Kuligowska) ►[ 311 ]

 1. Wstęp ►[ 311 ]

 2. Początki ►[ 313 ]

 3. Sulikowski, Trapszo i inni ►[ 317 ]

 4. W nowym gmachu ►[ 341 ]

 5. Ku scenie stałej ►[ 357 ]
   

Życie teatralne w Lublinie 1863–1900 (Stefan Kruk) ►[ 371 ]

 1. Wstęp ►[ 371 ]

 2. Sytuacja ekonomiczna, ludnościowa i kulturalna miasta ►[ 372 ]

 3. Budynki teatralne ►[ 373 ]

 4. Popowstaniowa działalność Pawła Ratajewicza w Lublinie ►[ 380 ]

 5. Towarzystwo Anastazego Trapszy ►[ 386 ]

 6. Lubelskie występy towarzystwa Juliana Grabińskiego ►[ 395 ]

 7. Występy towarzystw Józefa Teksla i Józefa Puchniewskiego ►[ 400 ]

 8. Pierwszy okres działalności towarzystwa Felicjana Felińskiego w Lublinie 4Q7

 9. O teatr stały ►[ 412 ]
   

Część druga. W Galicji

Teatr krakowski w latach 1865–1893 (Zbigniew Jabłoński) ►[ 421 ]

 1. Wprowadzenie ►[ 421 ]

 2. Początki odnowy. Adam Skorupka i jego teatr ►[ 427 ]

 3. Stanisław Koźmian. Rodzinne tradycje. Młodość. Działalność polityczna ►[ 432 ]

 4. Poglądy Koźmiana na narodową funkcję teatru ►[ 436 ]

 5. Założenia programowe teatru Koźmiana ►[ 438 ]

 6. Repertuar polski ►[ 442 ]

 7. Repertuar obcy ►[ 450 ]

 8. Opera i operetka ‘ ►[ 459 ]

 9. Reżyseria i współpraca z aktorami ►[ 464 ]

 10. Aktorzy i aktorki ►[ 466 ]

 11. Dekoracje. Kostiumy. Rekwizyty ►[ 479 ]

 12. Występy poza Krakowem ►[ 482 ]

 13. Występy opery lwowskiej i obcych zespołów ►[ 485 ]

 14. Finanse. Publiczność. Krytyka. Ustąpienie Koźmiana ►[ 487 ]

 15. Przedsiębiorstwo Jakuba Apolinarego Gliksona ►[ 494 ]

 16. Zakończenie ►[ 504 ]
   

Teatr Skarbkowski we Lwowie w latach 1864–1890 (Ewa Warzenica-Zalewska) ►[ 509 ]

 1. Wstęp ►[ 509 ]

 2. Rola teatru w życiu politycznym i kulturalnym Lwowa. Postulaty i oczekiwania ►[ 510 ]

 3. Scena dramatyczna i jej repertuar ►[ 521 ]

 4. Aktorzy sceny dramatycznej ►[ 545 ]

 5. Opera i operetka ►[ 562 ]

 6. Budynki teatralne. Organizacja. Scenografia i reżyseria ►[ 578 ]

Część trzecia. Pod zaborem pruskim

Teatr w Poznaniu 1863–1896 (Michał Witkowski) ►[ 595 ]

 1. Krakowska „lekcja teatru” ►[ 595 ]

 2. Początki stałej sceny ►[ 603 ]

 3. We własnym budynku ►[ 621 ]

 4. Dyrekcja Karola Doroszyńskiego ►[ 630 ]

 5. Dyrekcja Łucjana Kościeleckiego i Aleksandra Podwyszyńskiego ►[ 638 ]

 6. Dyrekcja Franciszka Dobrowolskiego ►[ 642 ]
   

Z dziejów teatru polskiego na Pomorzu Gdańskim 1864–1890 (Kazimierz Chruściński) ►[ 661 ]

 1. Pruska polityka utrudnień ►[ 661 ]

 2. Wyobrażenia o teatrze ►[ 663 ]

 3. Występy gościnne zawodowych zespołów objazdowych ►[ 665 ]

 4. Rola towarzystw polskich w rozwoju teatru amatorskiego ►[ 667 ]

 5. Regionalna twórczość sceniczna ►[ 671 ]

 6. Repertuar ogólnopolski zespołów amatorskich na Pomorzu ►[ 673 ]

 7. Reżyserzy, aktorzy i publiczność ►[ 678 ]

 8. Próba oceny ►[ 680 ]
   

Dzieje teatru polskiego na Śląsku w latach 1852–1890 (Czesława Mykita-Glensk) ►[ 685 ]
 

Ważniejsze pozycje bibliograficzne ►[ 700 ]

Tablice synchroniczne (opracowała Ewa Heise) ►[ 705 ]

Résumé (przełożył Hubert Krzyżanowski) ►[ 752 ]

Indeks nazwisk i tytułów sztuk (opracowała Ewa Heise) ►[ 783 ]

Alfabetyczny wykaz tytułów sztuk (opracowała Ewa Heise) ►[ 828 ]

Spis ilustracji ►[ 846 ]

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji