Osoby

Trwa wczytywanie

Fryderyk Sellin

SELLIN Franciszek Fryderyk (24 VII 1831 Kalisz - 18 I 1914 Łódź), dyr. teatru. Był synem Ferdynan­da i Doroty S. Uczęszczał do szkoły w Lublinie, a następnie pracował w cukierniach, m. in. w Lubli­nie, Warszawie, Siedlcach. W 1851 osiedlił się w Łodzi; założył tu m.in. cukiernię i restaurację, a także pro­wadził wiele innych przedsiębiorstw handlowych. W Łodzi zaczął uczestniczyć w przedstawieniach ama­torskich organizowanych w sali przy ul. Piotrkowskiej. Z jego inicjatywy powstały w następnych latach trzy sceny w Łodzi (wszystkie usytuowane przy ul. Kon­stantynowskiej). W 1864 wybudował (a właśc. przebu­dował z dawnej ujeżdżalni wojskowej) t. Arkadia i zorganizował zespół teatr., który pod jego kier. występował tu do 1866. Z kolei budynek ten był wy­korzystywany przez inne zespoły, a S. organizował przedstawienia jedynie dorywczo. W 1868 zespół łódź. pod jego kier. grał także w Łęczycy. W sez. 1869/70 S. znów był dyr. t. łódź. (okresowo zespoły prowadzili też w tym samym sez. J. Gawęcki i K. Sulikowski). W 1873 S. wybudował w Łodzi T. Letni Apollo a w 1901 T. Wielki na 1250 miejsc, uroczyście otwarty 28 IX tego roku. W krótkich okresach, gdy żaden zespół teatr. nie odwiedzał Łodzi, S. chcąc utrzymać ciągłość przedstawień w t. łódz. organizował zespół sam i obejmował dyrekcję teatru. Angażował jednak wtedy zawsze fachowego reżysera, zdając sobie spra­wę ze swego braku kwalifikacji.
Był człowiekiem przedsiębiorczym, energicznym kup­cem i przemysłowcem, organizatorem wielu różnego rodzaju przedsiębiorstw i instytucji, wszechstronnie zasłużonym dla rozwoju Łodzi. Jego pasji teatr., ofiar­ności i energii zawdzięcza Łódź stworzenie podstaw dla organizacji stałego t. w tym mieście. Był jednym z twórców powstałego w 1900 w Łodzi Pol. Tow. Teatralnego.
Bibl.: Kaszyński: Teatr łódz.; Scena pol. w Łodzi s. 10-14, 23; Kur. warsz. 1914 nr 20; Rozwój 1914 nr 14, 16, 17; Akt uro­dzenia 1831/109, parafia Św. Mikołaja Kalisz.
Ikon.: Fot. pryw. - IS PAN.
Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji