Artykuły

Prof. Anna Kuligowska-Korzeniewska odpowiada dr hab. Wojciechowi Dudzikowi

Oświadczenie dr hab. Wojciecha Dudzika dotyczące jego publikacji w pracy zbiorowej "Teatr Narodowy w służbie publicznej. Marzenia i rzeczywistość" pod redakcją Anny Kuligowskiej-Korzeniewskiej oraz odpowiedź prof. Anny Kuligowskiej-Korzeniewskiej.

Oświadczenie

W związku z ukazaniem się pracy zbiorowej "Teatr Narodowy w służbie publicznej. Marzenia i rzeczywistość" pod redakcją Anny Kuligowskiej-Korzeniewskiej (Warszawa: Oficyna Wydawnicza Errata 2007) - firmowanej przez cztery poważne instytucje: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Teatr Wielki-Operę Narodową, Muzeum Teatralne i Polskie Towarzystwo Historyków Teatru - oświadczam, że w książce tej doszło do naruszenia moich praw autorskich przez redaktorkę naukową tomu. Przekazany przeze mnie do druku tekst pod tytułem "Teatr Narodowy im. Leona Schillera" - oparty na pewnym, trochę przewrotnym koncepcie i opatrzony wyraźną, nawiązującą do tytułu puentą - został opublikowany pod zmienionym bez mojej zgody i wbrew mojej woli sztampowym tytułem "Teatr Narodowy w II Rzeczypospolitej". Prof. dr hab. Anna Kuligowska-Korzeniewska namawiała mnie, owszem, do zmiany, na co się jednak nie zgodziłem, ponieważ to właśnie ów lekko ironiczny tytuł wraz z puentą nadawał sens całemu tekstowi. Teraz sensu nie ma ani wymyślony (nie potrafię zgadnąć, w imię czego) przez redaktorkę naukową nowy tytuł, ani puenta, ani cały mój tekst. Trzeba doprawdy wyjątkowego niezrozumienia lub złej woli, by tego nie zauważyć. Jest mi przykro, że prof. Kuligowska-Korzeniewska, prezes Polskiego Towarzystwa Historyków Teatru, nie tylko zlekceważyła moją wolę, ale też zapomniała, iż tytuł stanowi integralną część utworu literackiego, publicystycznego i naukowego, redaktor naukowy nie jest zaś redaktorem gazety, który może dowolnie tytułować i przerabiać wszystkie publikowane przez siebie teksty.

Brwinów, 7 maja 2007 Wojciech Dudzik

Odpowiedź

Otrzymawszy - okrężną drogą - "Oświadczenie" dr hab. Wojciecha Dudzika, niezmiernie ubolewam, iż nasza - tak owocna! - współpraca zakończyła się nieporozumieniem. Namawiając p. Dudzika do zmiany tytułu, postępowałam w interesie CZYTELNOŚCI książki "Teatr Narodowy w służbie publicznej. Marzenia i rzeczywistość". Otóż przyjęty układ chronologiczny ("Pod rządami Prusaków i Moskali", "Teatr Narodowy w PRL-u", "Teatr Narodowy w III Rzeczy­pospolitej") sprawił, iż kilkakrotnie namawiałam dr hab. Wojciecha Dudzika, aby i jego referat nosił analogiczny tytuł: "Teatr Narodowy w II Rzeczypospolitej (jak w programie konferencji w dn. 19 listopada 2004 w Muzeum Teatralnym).

Wydawało mi się, że Autora przekonałam! Dokonałam więc zmiany tytułu nie z powodu "wyjątkowego niezrozumienia lub złej woli", ale dbając o JEDNOLITY charakter całej publikacji. Żałując, że doszło do tak przykrego i nieoczekiwanego przeze mnie incydentu, wyrażam jednocześnie głęboką satysfakcję, iż znakomity tekst p. dr hab. Wojciecha Dudzika znalazł się w książce "Teatr Narodowy w służbie publicznej". Jest niewątpliwie jej ozdobą!

Warszawa, 23 maja 2007 Anna Kuligowska-Korzeniewska

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji